Est_bor

Eesti

Ergonoomika iluvaldkonnas

Ergonoomika on rakendusteadus, mis on suunatud töötingimuste ja –vahendite kohandamisele vastavalt inimese vajadusele, et optimeerida inimese heaolu ja süsteemi üldist tulemuslikkust.

Ergonoomika 3 põhilist suunda:

Füüsiline ehk kehaline ergonoomika – keskendub anatoomiast, antropomeetriast, füsioloogiast ja biomehaanikast lähtuvate tegurite ja füüsilise aktiivsuse vahelistele seostele. Märksõnadeks on tööasendid, korduvliigutused, raskuste tõstmine, vibratsioon, ülekoormushaigused ja objektide asetus töötamiskohal

Kognitiivne ehk tunnetuslik ergonoomika – keskendub vaimsete protsesside mõjule. Märksõnadeks on vaimne töökoormus, otsuste langetamine, inimlik viga, töökindlus, tööstress ja väljaõpe

Organisatsiooniline ergonoomika – keskendub sotsiaalmajandusliku süsteemi kavandamisele. Märksõnadeks on organisatsiooni kultuur, töö ja tööaja kujundamine, vahetustega töö, tööga rahulolu, meeskonnatöö, motivatsioon.

Juuksurid ja kosmeetikud peavad oma tööd tehes arvestama füüsilise, kognitiivse ja organisatsioonilise ergonoomikaga. Hea ergonoomika kujundamine suurendab karjääri pikaealisust, kuna see vähendab füüsilisi ja psühholoogilisi koormusi.


ergonoomika

Ergonoomika Tookohal

sisse

Sissejuhatav Ohutusjuhend

ergonimkapdf

Ergonoomika

tookale

Tervisekaitse


Videos

maxresdefault

Ergonomics in hairdressing field

maxresdefault (1)

Ergonomics in Beautycare industry

maxresdefault (2)

Stretching examples