Fin_bor

Suomi

Ergonomia hius- ja kauneusalalla

Ergonomia on ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen tieteellistä tutkimista ja se soveltaa ammattialana ergonomian teoreettisia periaatteita, tietoja ja menetelmiä ihmisen hyvinvoinnin ja toimintajärjestelmän tehokkuuden optimoimiseksi.

Ergonomian kolme osa-aluetta:

Fyysinen ergonomia on osa-alueista ensimmäinen ja se keskittyy fyysiseen toimintaan. Se tutkii ihmiskehon reaktioita fyysiseen kuormitukseen ja vammoihin, jotka johtuvat toistoista, värähtelystä, voimasta ja työasennosta.  

Kognitiivinen ergonomia on osa-alueista toinen ja se keskittyy psyykkisiin prosesseihin. Se tutkii yksityiskohtaisesti työn henkistä kuormittavuutta, päätöksentekoa, inhimillisiä erehdyksiä ja kouluttautumista.

Organisatorinen ergonomia on osa-alueista kolmas ja se keskittyy teknisen järjestelmän ja sosiaalisen järjestelmän suunnitteluun. Huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi organisaatiorakenteet, prosessit, aikataulutus, vuorotyö, työtyytyväisyys, motivaatio, ohjaus ja tiimityö.

Parturi-kampaajien ja kosmetologien täytyy huomioida fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia työskennellessään. Hyvien ergonomiaperiaatteiden suunnittelu lisää työuran pituutta, sillä se vähentää fyysistä ja psyykkistä kuormitusta.


Videos

maxresdefault

Ergonomics in hairdressing field

maxresdefault (1)

Ergonomics in Beautycare industry

maxresdefault (2)

Stretching examples


Links: