Est_bor

Eesti

Kosmeetika eeskirjad

Juuksurid ja iluteenindajad kasutavad ja müüvad kosmeetikat. Need tooted on kontrollitud ECRSi (European Cosmetics Regulation Services) poolt, mis seab nõuded toodetele ja samuti ettevõtetele, mis toodavad tooteid ELis või impordivad tooteid ELi. Edasimüüjate jaoks on ka mõned nõuded. Juuksuri- ja ilusalongid on edasimüüjad, kui nad müüvad tooteid oma klientidele. Seetõttu on nende kohustus teada kosmeetikatoodete reegleid ja nende rakendadavaid osi.

Nõue (EC) N°1223/2009 kosmeetikatoodetel on peamine seadusesse sätestatud raamistik valmis kosmeetikatoodetele, mis pannakse müüki EL turule. See tugevndab kosmeetikatoodete ohutust ja lihtsustab seda raamistikku kõigi töötajate jaoks.


Tervisenõuete kontroll ohtlikele ainetele (COSHH)

Võttes arvesse iluteenuseid, COSHH on oluline tervisele ja ohutusele. Kõik, kes töötavad kosmeetikaga, puutuvad kokku iga päev kokku nende ohtlike ainetega. Seda ei pruugita mõista, et tooted, mida kasutatakse, võivad tervisele negatiivselt mõjuda. Isegi kõige tavalisemad ained, sealhulgas šampoon ja vesi, võivad tekitada kahjustusi nahale.

Seega on väga oluline, et kõik kes töötavad kosmeetikatoodetega, on teadlikud riskidest ja kasutavad sobivat kaitsevarustust (PPE), nagu näiteks kaitsekindad.


Materjali ohutuse turvasertifikaadid (MSDS) ja INCI

Erinevad turvasertifikaadid on olulised komponendid toodete juhtimissüsteemis, tööohutuse ja -tervishoiu ning lekkekäitlus protseduuride juures. SDS (Saftey Data Sheet) on laialdaselt kasutatud süsteemid, et kataloogida kemikaale, keemilisi ühendeid, keemilisi segusid. Selle informatsioon võib sisaldada juhtnööre ohutuks kasutamiseks ja pontentsiaalseid ohte, mis on seotud kindla materjali või tootega. See peaks olema kättesaadav viitamaks alale, kus kemikaale hoiustatakse või kasutatakse. SDSi formaadid võivad varieeruda riigisiseselt ühest allikast teise, sõltuvalt rahvuslikest nõuetest.

Kosmeetika tootja ei varusta toodet turvasertifikaatidega. Selle asemel, tootja peab tagama toote Rahvusvahelise Kosmeetiliste Koostisainete Nomenklatuuri (INCI), mis on tavaliselt tootele kleebitud.

Salongis on tooted, mis on kosmeetilised ja tooted, mis on keemilised. Mõned tooted, mida peetakse kosmeetikaks, on tegelikult kemikaalid (näiteks, mõned tooted, mida vajatakse kunstküünte ülesehitamiseks). Teised tooted, mida salongi keskkonnas leidub, on puhastusvahendid ja desifitseerimisvahendid. Salong peab omama turvasertifikaati igale kemikaalile, mis salongis eksisteerib.


2

Allergy Card

3

Allergies and cosmetics

6

Work Health and Safety

7

Juuksurite kaesiraamat final

8

Kosmeetiline keemia

9

Higher diploma student book

1

Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded

11

Seadus

4

Regulation of the European Parliament and of the council on cosmetic products

5

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus kosmeetikatoodete kohta

10

Scientific Committee on Consumer Safety


Videos

hqdefault

Safe working with colours

sddefault

Safe Working INCI

maxresdefault (1)

Safe Working MSDS

maxresdefault (2)

Safe Working Pedicure

maxresdefault (3)

Safe Working shaving the beard

hqdefault-(1)

Safe Working with hands

Links: